Her Şey Bir Merhaba ile Başlar!

The course "Her Şey Bir Merhaba ile Başlar" is designed for participants who want to embark on a journey into the Turkish language. This course aims to provide an excellent introduction for those interested in learning the fundamental structures and basic communication skills of the Turkish language. Throughout the course, participants will start by learning the Turkish alphabet and then progress to mastering commonly used expressions and sentence structures in everyday life. Essential grammar rules and important aspects of the language will be presented with the support of examples and practical exercises.

"Her Şey Bir Merhaba ile Başlar" adlı bu kurs, Türkçe diline giriş yapmak isteyen katılımcılar için tasarlanmıştır. Bu kurs, Türkçe dilinin temel yapılarını ve temel iletişim becerilerini öğrenmek isteyenler için mükemmel bir başlangıç sağlamayı amaçlamaktadır.
Kurs boyunca, katılımcılar Türk alfabesini öğrenmekten başlayarak, günlük yaşamda sıkça kullanılan ifadeleri ve cümle yapılarını öğreneceklerdir. Temel dil bilgisi kuralları ve dilin önemli unsurları, örnekler ve pratik alıştırmalarla desteklenerek sunulacaktır.
Bu ders, katılımcıların temel Türkçe okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, Türk kültürü ve gelenekleri hakkında da temel bilgiler sunularak dilin gerçek hayatta nasıl kullanıldığına dair anlayış sağlanacaktır.
Format

Online
Course

Starting date

Start now!

Learners

Curious about Turkish

Level

Beginner 

Duration

4 weeks
120 Hours

Price

20$

Why should I take this course?

Career Opportunities

Communication skills

Cultural Awareness

If you're considering a career that involves interacting with Turkish-speaking individuals or businesses, knowing Turkish can give you a competitive edge.
Travel Benefits: If you enjoy traveling to Turkey or other Turkish-speaking regions, knowing the language will greatly enhance your travel experiences and make your trips more fulfilling.
The course focuses on teaching essential communication skills in Turkish, which are invaluable if you plan to travel to or work in Turkey, or if you have Turkish-speaking friends or colleagues.
 Learning a language also opens doors to understanding the culture and traditions of the people who speak it. By taking this course, you'll gain insights into Turkish culture, customs, and traditions.